Gallery

Mina målningar ligger i Prisintervallet 3 500 - 75 000 SEK, för pris på specifik målning kontakta mig. Ett fåtal målningar finns som Fine Artprints i begränsad upplaga. Artprints säljs numrerade och signerade samt med Äkthetsintyg,

storlek A3, pris från  2 500 SEK.


My paintings are in the Price range 400 - 10 000 USD, for price on specific painting contact me. A few paintings are available as Fine Art Prints in limited edition. Artprints are sold numbered and signed and with Certificate of Authenticity,

size A3, price from SEK 2,500 (250 USD)